KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności – jak je wyznaczyć w marketingu internetowym?

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności – jak je wyznaczyć w marketingu internetowym?

Jak sprawdzić, czy marketing Twojej firmy jest efektywny? Jednym ze skutecznych sposobów jest skorzystanie ze wskaźników KPI, które wspomagają osiąganie celów biznesowych. W tym artykule pokażę Ci, jak wyznaczyć KPI, dlaczego warto to robić, a także podam konkretne przykłady wskaźników w marketingu.

Co to jest KPI?

Skrót KPI pochodzi od angielskiego zwrotu Key Performance Indicators. Tłumaczy się go kluczowe wskaźniki efektywności, czyli mierniki wspomagające osiąganie celów firmy. Umożliwiają sprawdzanie postępów i przebiegu realizacji założonych celów – są ściśle związane ze strategią firmy. Jeśli chcesz sprawdzić czy Twój plan marketingowy działa, czy Twoja działalność rozwija się w dobrym kierunku musisz użyć precyzyjnych danych takich jak wskaźniki KPI.

Wskaźniki KPI w zależności od rodzaju wykonywanej działalności różnią się od siebie, jednak wszystkie określają to samo: skuteczność zaplanowanych działań. Mogą być mierzalne (wskazujące ilość; konkretne wyniki przedstawione za pomocą liczb), a odnosić się do zadań trudno mierzalnych (cele inne niż finansowe i sprzedażowe), zwłaszcza w ujęciu wartościowym.

Przykładowo, do podstawowych wyznaczników efektywności działań SEO należą:

 • widoczność strony (liczba słów kluczowych, na które dana strona wyświetla się w wynikach organicznych Google),
 • ruch organiczny (liczba wejść na stronę z bezpłatnych wyników wyszukiwania),
 • konwersja (wykonanie przez użytkownika pożądanego działania w serwisie).

Przykłady KPI w marketingu internetowym

KPI dostarcza dokładnych informacji, m.in. o skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, akcjach promocyjnych czy też liczbie pozyskanych klientów. Sprawdź, które mierniki są najczęściej kontrolowane.

Do najczęściej monitorowanych mierników KPI w marketingu internetowym należą:

 • ROI, czyli zwrot z inwestycji,
 • CPC, czyli koszt za kliknięcie,
 • CTR, czyli współczynnik klikalności,
 • Wartość życiowa klienta (CLV)
 • zaangażowanie użytkowników w social media,
 • proporcja leadów (pozyskanych klientów) do klientów,
 • koszt pozyskania leada z danego źródła,
 • przychód z leada z danego źródła,
 • procent sprzedaży z kanału internetowego,
 • efekty email marketingu.

Oczywiście w poszczególnych kanałach możemy mierzyć konkretne wartości:
1. KPI a social media:

 • zasięgi,
 • zaangażowanie użytkowników,
 • konwersje.

2. KPI a email marketing:

 • współczynnik otwarcia,
 • współczynnik klikalności,
 • współczynnik rezygnacji z subskrypcji.

3. KPI a content marketing:

 • czas spędzony na stronie,
 • współczynnik odrzuceń,
 • linki przychodzące.

4. KPI a Google Ads:

 • współczynnik klikalności,
 • koszt konwersji,
 • zwrot z inwestycji,
 • koszt nabycia.

Jak wyznaczyć KPI?

Aby skutecznie wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności należy określić cel, jaki firma chce osiągnąć. Jeden, główny cel może zostać podzielony na mniejsze cele, które będą wspierały osiągnięcie tego pierwszego. Na początek wybierz więcej wskaźników, które pozwolą Ci monitorować skuteczność działań. Z biegiem czasu staraj się je redukować, by pozostawić tylko te kluczowe. To one wskażą Ci tylko najpotrzebniejsze dane. KPI powinno być proste i obliczane w sposób zrozumiały dla wszystkich pracowników. Kluczowe wskaźniki efektywności muszą być precyzyjnie zdefiniowane, aby nie dopuścić manipulowania wynikami.

10 pytań pomocniczych przy wyznaczaniu KPI

Wyznaczenie kluczowych wskaźników efektywności nie jest łatwe. Zapoznaj się z 10 pytaniami pomocniczymi, które ułatwią Ci precyzyjne ustalenie KPI:

 1. Jakie są konkretne działania do zrealizowania?
 2. Do kiedy chciałbyś je zrealizować?
 3. Jaki jest cel firmy?
 4. Jakie są mikro-cele które pozwolą osiągnąć główny cel?
 5. Dlaczego osiągnięcie głównego celu jest ważne?
 6. Jaki wynik będzie satysfakcjonujący?
 7. Jakie działania zostaną podjęte, aby osiągnąć ten wynik?
 8. Kto jest odpowiedzialny za wypracowanie tego wyniku?
 9. Jak często powinien być sprawdzany status realizacji działań zmierzających do osiągnięcia celu?
 10. Kto powinien być informowany na bieżąco o KPI?

Dlaczego warto wyznaczyć kluczowe wskaźniki efektywności?

Wskaźniki KPI pozwalają na dokładne określenie celu, dzięki czemu cały zespół wie, do czego dąży i jaki wynik powinien osiągnąć. Kluczowe mierniki efektywności pozwalają opracować cały plan marketingowy oraz kosztorys z nim związany. Dzięki KPI możesz szybko zorientować się, żę prace idą w złym kierunku i powrócić na właściwy tor. Będziesz wiedzieć czy zaplanowane działania przynoszą efekty, bądź czy należy wprowadzić zmiany. KPI to ciągłe trzymanie ręki na pulsie, które pozwala na kontrolowanie przebiegu wielu złożonych procesów składających się na wspólne osiągnięcie sukcesu.

Czy w Twojej firmie mierzona jest efektywność prowadzonych działań marketingowych? Wprowadź kluczowe wskaźniki efektywności i obserwuj jak rozwija się Twój biznes, dążąc do upragnionego celu!

Źródło tekstu: https://seo4.net/blog/e-commerce/kpi-czyli-kluczowe-wskazniki-efektywnosci-jak-je-wyznaczyc-w-marketingu-internetowym/

Post Author: