Planujesz montaż schodów w domu? Poznaj obowiązujące przepisy

Planujesz montaż schodów w domu? Poznaj obowiązujące przepisy

Znajdź drewniane schody na www.oknostol.com.pl.

Schody wewnętrzne powinny być nie tylko wytrzymałe i ładnie prezentujące się, lecz również powinny być w pierwszej kolejności komfortowe w użytkowaniu oraz bezpieczne. W trakcie planowania domu lub mieszkania trzeba zatem wziąć pod uwagę bieżące przepisy wskazujące jakie parametry techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Schody wewnętrzne – jakie parametry muszą spełniać?

Niezależnie od tego, czy według projektu planujemy zamontować schody wewnętrzne szklane, betonowe bądź drewniane, ich struktura musi być zgodna z określonymi w przepisach parametrami. Wytyczne traktujące o tym, jak winny wyglądać prawidłowo wykonane schody, są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym akcie prawnym podano informacje o maksymalnej liczbie stopni w jednym biegu, jego najmniejszej dopuszczalnej szerokości oraz wymiarach spoczników i stopni.

Zalecana wysokość i szerokość schodów – norma

Jeżeli chcemy mieć w domu wygodne schody, ich wymiary powinny gwarantować komfortowe ich użytkowanie przez każdego z domowników – również przez osoby mające trudności z mobilnością, dzieci i osoby starsze. Zgodnie z przytoczonym w poprzednim akapicie Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Warto jednak uwzględnić to, iż najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni natomiast zależna jest od ich wysokości, a wylicza się ją podług podanej w rozporządzeniu formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest określona w tym akcie prawnym – wynosi ona 80 cm, lecz przyjęło się, że bardziej komfortowe w eksploatacji są schody o szerokości minimum 1 metra. Szerokość spocznika, a więc podestu pomiędzy biegami, powinna natomiast mieć co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie można więcej niż 17 stopni. Nie dotyczy to jednak między innymi mieszkań dwupoziomowych oraz budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej.

Schody zabiegowe, spiralne i wachlarzowe – parametry techniczne

Rozporządzenie definiuje także wymiary schodów wachlarzowych, czyli takich, w których bieg układa się w łuk, a szczeble mają kształt trapezów. Takie schody są nadzwyczaj efektowne, a jeśli będą rzetelnie rozplanowane, to także są wygodne. W tym przypadku szerokość stopni musi wynosić minimum 0,25 m – to umożliwi bezpieczne wchodzenie oraz schodzenie.

Akty prawne wyszczególniają również parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe oraz kręcone (spiralne). Dla uściślenia – schody kręcone są budowane na planie koła. Natomiast schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, jednak nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać bezpieczne schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, iż szerokość ich stopni winna wynosić minimum 25 cm i trzeba ją zagwarantować w dystansie nie większym niż 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same parametry obowiązują schody kręcone, jednakże w tym wypadku dystans wylicza się od słupa stanowiącego centralną strukturą schodów.

Lokalizacja firmy:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]

Post Author: