Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Bezpłatny generator not księgowych – niezbędnik przedsiębiorcy

Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Wejdź na flobo.io.

Każda osoba prowadząca firmę na pewnym etapie swojej działalności spotyka kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur we wskazanym terminie. Niecałą dekadę temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo dopominać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, zaś gdy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Warto zaznaczyć, że notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie naruszy budowanych częstokroć przez wiele lat dobrych stosunków partnerskich. W końcu poślizg w przelaniu opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów z wypłacalnością czy zwyczajnego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego celowym działaniem. Z tej też przyczyny, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć generator not księgowych

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za przelicznik średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności, która posiada też innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: