metoda kasowa

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Osoby z własną działalnością gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, wedle której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w chwili wystawienia faktury. Niestety w takiej sytuacji fiskus nie wnika czy na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie prędzej niż po otrzymaniu od kontrahenta opłaty.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Właściciele firm często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą kilka razy upominać się od kontrahenta zapłaty za dostarczone towary lub wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się regularnie, nawet świetnie prosperująca firma może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w ustawowym terminie i finalnie dostać od fiskusa bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania należności od kontrahenta. Mając na uwadze wspomniany powyżej limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa również w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie formularza VAT-R. Wymagane jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz odpowiednie umieszczenie na wszystkich wydanych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie rekomendują średnim przedsiębiorstwom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana niewielkim biznesom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie powodem tego jest po prostu problem z regularnym monitorowaniem otrzymywanych opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do permanentnego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku działalności wystawiających każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie powinno być z tym kłopotu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach monitoring przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Post Author: