Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Na https://tlumaczalnia.pl/tlumaczenia-jezyk-rosyjski/ znajdziesz więcej informacji o usługach tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków.

Ubiegłe lata to okres przypływu do naszego kraju studentów i pracowników zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są wymagane do podjęcia studiów bądź zatrudnienia w Polsce.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego rodzaju oficjalnych zaświadczeń wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, a także świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien skończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja firmy:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Post Author: