Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Sposób na bezpieczeństwo, czyli ochrona osób i mienia

Poznaj więcej szczegółów o ochronie osób i mienia na sed-hut.pl

Form zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Jedną z nich jest wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale również w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można też wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia znacząco utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz znajdującym się w nich pracownikom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć przeróżne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które miały miejsce w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z udokumentowaną niepełnosprawnością, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Ulga ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Lokalizacja firmy:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]

Post Author: