Co to jest odzież robocza i jak się ją oznakowuje?

Co to jest odzież robocza i jak się ją oznakowuje?

Multum prac zarobkowych wykonuje się w niekorzystnych okolicznościach, które mogą doprowadzić do poplamienia prywatnej odzieży pracownika. Gdy ryzyko uszkodzenia bądź zupełnego zniszczenia ubrań jest znaczne, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom odzież roboczą. Taka odzież należy się również obowiązkowo w przypadku, gdy przesłanka do jej zapewnienia definiują stosowne dyspozycje technologiczne, BHP bądź sanitarne.

Różnice w nadrzędnej roli odzieży roboczej i ochronnej

Definicja odzież robocza oraz odzież ochronna nierzadko stosowane są wymiennie, niewątpliwie z tej przyczyny, że najczęściej obie te grupy odzieży kojarzą się z ochronnymi czapkami, kamizelkami z odblaskiem i kombinezonami. Odzież ochronna jest to jednakże środek ochrony indywidualnej, którego główną rolą jest ochrona zdrowia oraz życia pracownika i musi być mu bezapelacyjnie zagwarantowana. Natomiast w przypadku odzieży roboczej, jeśli zatrudniający nie kupi jej dla pracownika, winien oddać mu ekwiwalent pieniężny, który pokryje koszty czyszczenia lub potencjalnej wymiany zniszczonego ubrania i obuwia. Drobiazgowe zasady dotyczące stosowania odzieży ochronnej i roboczej określa kodeks pracy.

Odblaskowe paski na odzieży roboczej to nie wszystko

Odzież roboczą zazwyczaj adekwatnie się oznakowuje. Na kamizelkach, spodniach oraz opaskach na ramię, z których korzystają funkcjonariusze publiczni realizujący obowiązki w terenie, operatorzy maszyn czy zatrudnieni w przedsiębiorstwach budowlanych, obok tekstu informacyjnego, przykładowo nazwy spółki lub akronimu podmiotu, znajdują się również pasy naniesione przy pomocy fluorescencyjnych farb lub folii. Podnosi to widoczność i bezpieczeństwo osób w godzinach nocnych, co jest ważne szczególnie wtedy, gdy prace realizowane są przykładowo przy często uczęszczanej ulicy. Odzież robocza ma szerokie zastosowanie: to także kombinezony, czepki i pozostałe ubrania dla osób zatrudnionych w warsztatach czy laboratoriach. Na nich również nadrukowuje się zwykle logo firmowe, nazwisko pracownika albo nazwę oddziału.

Post Author: