Rodzaje kontenerów na odpady

Rodzaje kontenerów na odpady

Dowiedz się więcej o kontenerze na gruz na https://ekombud.pl/kontenery-rolkowe/.

Część śmieci nie powinno trafić do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to głównie tych, które powstają podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, a także odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć problemy związane z magazynowaniem i transportem śmieci. Aby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do magazynowania oraz przewozu opakowań, starych mebli, gruzu i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie sprawdzają się przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Ich załadunek ułatwia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najprostsze w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których przedsiębiorstw?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady wytwórcze. Na zakup kontenerów na odpady decydują się firmy oferujące usługi wywózki odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Lokalizacja firmy:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]

Post Author: